Llyn Guides

Noel Hulmston, sy'n byw ym Mhen Llŷn, sy'n rhedeg Llŷn Guides. Mae ganddo diddordeb gydol oes yng nghefn gwlad a mannau anghysbell wedi ei gyfuno gyda gweithgareddau pysgota a saethu dros y blynyddoedd. Roedd ennill gwobr y British Association for Shooting and Conservation sef y Stanley Duncan Award am gadwraeth ym mlwyddyn BASC yn un o'r uchafbwyntiau. Un o'i atgofion cyntaf am bysgota oedd gyda lein a pin wedi ei phlygu ar ffon bambŵ. Yr abwyd oedd abwyd arferol plentyn sef darn o fara wedi ei wasgu. Roedd y dechneg gyda’r dull sylfaenol yma yn syml iawn – gwyliwch y pysgodyn yn dal yr abwyd, daliwch y pysgodyn -techneg a ddefnyddiwyd gan yr Indiaid Americanaidd brodorol ers canrifoedd. Daeth anturiaethau pellach ar gefn beic i ddilyn, yng nghyflifiad afonydd Dyfrdwy ac Alyn. Y rhywogaeth a dargedwyd ar y teithiau oedd lleden. Daeth brithyll yn ddiddordeb pan ddangosodd ffrind teuluol frithyll brown o faint da, wedi ei ddal yn yr afon gyfagos i’r pentref. Datblygodd ei ddiddordeb mewn dyfroedd symudol pan aeth gyda ffrind i'w dad i bysgota am eog ar yr Afon Ddyfrdwy. Ers hyn mae Noel wedi mwynhau pysgota mewn llawer o fannau gwahanol iawn gan gynnwys Awstralia, Iwerddon, Sgandinafia ac America. Mae pysgota rhew yn UDA a Sgandinafia, yn weithgaredd heriol, er yn un oer iawn. Mae pysgota afonydd am "catfish" yn yr UDA yn parhau i fod o ddiddordeb mawr iddo.

Wedi cymryd ffrindiau i bysgota yn y mynyddoedd am rai blynyddoedd, cafodd ei berswadio i sicrhau bod y profiadau yma ar gael yn fwy cyffredinol a datblygodd Llŷn Guides.
Mae Noel yn gefnogwr brwd i waith y Wild Trout Trust ym Mhrydain a'r gymdeithas cadwraeth Americanaidd sy'n cyfateb sef Trout Unlimited. Cynigir gostyngiad o 10% i aelodau o’r ddau sefydlaid os ydynt yn defnyddio gwasanaeth Llŷn Guides.

Ffefrynnau:
Pysgod yw bwyta – catfish.
Pysgota troell bluf – sewin.
Pysgota plu -brithyll
Hoff fan pysgota – Assynt (Sutherland)Fel Izaak Walton, credwn fod pysgota yn daith barhaus o ddarganfod. Er na allwn sicrhau perffeithrwydd pysgota, fe wnawn ein gorau i gyflawni hapusrwydd pysgota.

 

IZAAK WALTON
1593 – 1683
“Angling may be said to be so like the mathematics,
that it can never be fully learnt”
The Compleat Angler
(1653)

Noel