Cysylltiadau Busnes

 

Marchbank Country House Hotel
Marchbank Country House Hotel
Scot’s Dyke,
Longtown,
CARLISLE,
CA6 5XP
Ffôn: 01228 791325
Gwefan: www.marchbankhotel.co.uk
Wild Trout Trust
ASSYNT CROFTER’S TRUST
North Assynt Estate,
Stoer,
Sutherland,
IV27 4JG
Ffôn: 0151 855298
Ebost: Admin@assyntcrofters.co.uk

Mae'r gwesty bach hwn, sydd wedi ennill gwobr, yn cael ei redeg gan y teulu Moore. Wedi'i leoli, yn llythrennol, ar y ffin gyda'r Alban, mae hefyd yn gartref i fwyty'r Sportsman, lle mae'r cogydd/perchennog Richard Moore yn rhagori ar ei sgiliau coginio, gan ddefnyddio cynnyrch yn ei dymor a'i darddiad yn lleol lle bynnag y bo'n bosibl. Gyda chwe ystafell yn y tŷ a dau atodiad hunangynhwysol mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer torri taith hir neu'n darparu mynediad hawdd i anturiaethau yn y Gororau. Wrth gwrs, byddwch yn edrych ymlaen at eich ymweliad yn ôl!

Mae Assynt, yn ardal o harddwch naturiol eithriadol, yn baradwys i bysgotwyr ac, gyda chymaint o lynnoedd i ddewis ohonynt, gallwch hyd yn oed heddiw, fwynhau diwrnod o unigrwydd heddychlon. The Assynt Crofter’s Trust sy’n berchen ar yr ystâd.
Gyda chyfoeth o fywyd gwyllt gallwch rannu llyn gyda dyfrgi neu drochydd gyddfgoch. Mae Pibydd y Dorlan a’r Pibydd Coesrwyrdd yn gyffredin ac yn y coetir o gwmpas efallai y dewch o hyd i Feleod, Moch Daear ac wrth gwrs ein Ceirw Coch byd enwog . Mae llech hela ceirw gyda chamera ar gael i’r rhai sydd ddim am hela go iawn.


Salmon & Trout Conservation UK
Salmon & Trout Conservation UK
Admin Office
PO Box 1301
Maidstone
ME14 9PX
Tel: 020 7283 5838
E-bost: hq@salmon-trout.org
wales@salmon-trout.org
Gwefan: www.salmon-trout.org
Wild Trout Trust
The Eydon Kettle Company Ltd
PO Box 50
Daventry NN11 2ZA
Ffôn: 01327 261800
Ebost: info@eydonkettle.co.uk
www.eydonkettle.co.uk

(As used by Llŷn Guides)

Cadwraeth Brithyll & Eog (S & TC) yw’r llais cenedlaethol ar gyfer amddiffyn amgylcheddau dŵr y DU. Ni yw’r unig elusen yn y DU sy'n ymgyrchu ar gyfer pysgod gwyllt a lle maent yn byw. Ein nod yw sicrhau bod dyfroedd y DU yn gyfoethog o ran bioamrywiaeth, cefnogi digonedd a phoblogaethau cynaliadwy o bysgod gwyllt a bywyd gwyllt eraill sy'n ddibynnol ar ddŵr.

Having seen these water boilers in use in western Ireland, in the early 1970’s, John Grindlay and some colleagues decided that the time had come when these wonderful water boilers should be manufactured in quantity so that they could be made available to fishermen and sportsmen,
Nowadays, the Storm Kettle is a vital piece of equipment for sportsmen and expedition organisers. The simplicity of the product means that boiling water is always available without the need to use gas, petrol or any other artificial fuel.


Wild Trout Trust
Wild Trout Trust
The Wild Trout Trust,
P.O. Box 120,
Waterlooville, PO8 OWZ
Ffôn: 023 9257 0985
Ebost: office@wildtrout.org
www.wildtrout.org
Snowbee International Group
Snowbee International Group
Snowbee (UK) Ltd., Drakes Court,
Langage Business Park,
PLYMOUTH, PL7 5JY, UK.
Ffôn: + 44 (0) 1752 334933
Ffacs: + 44 (0) 1752 334934
Ebost: flyfish@snowbee.co.uk
www.snowbee.co.uk

The Wild Trout Trust is a registered charity working with landowners, community groups and fishing clubs across the UK and Ireland to protect and enhance habitat for our wild brown trout. Its Conservation Officers deliver Advisory and Practical Visits to provide good habitat in the river and on the banks for all species – otters, water voles, kingfishers and dippers all benefit, as well as trout.

Snowbee (UK) Ltd was established in 1978 and is part of the International Snowbee Group which has offices in Taiwan, Singapore, New Zealand and Canada plus many appointed distributors internationally and manufacturing bases in Taiwan, China & Korea, in addition to the UK manufactured products...mwy


Y Gwyniad Y Gwyniad,
33 High Street,
BALA,
LL23 7AF
01678 521654
ygwyniad@hotmail.co.uk
Bryntirion Inn Bryntirion Inn,
Llandderfel,
Y Bala,
LL23 7RA
Ffôn: 01678 530205

www.bryntirioninn.co.uk

Mae’r Gwyniad wedi bod ar agor ers deuddeng mlynedd ac rydym yn ymdrechu i helpu a chynghori’r holl bysgotwyr sy'n ymweld â ni, boed yn lleol neu yn ymwelwyr. Yn ogystal ag amrywiaeth o offer pysgota, rydym hefyd yn gwerthu amrywiaeth eang o bryfed, llawer ohonynt wedi eu gwneud gyda llaw ar y safle. Mae gennym wybodaeth am ansawdd a chyflwr pysgota’n lleol ac rydym yn hapus i rannu hyn, fod am lyn neu afon.

The Bryntirion Inn is located above the River Dee in Llandderfel, near Bala. In addition to being open all year round, it serves food daily at lunchtime and in the evening. In addition to good food, it sports a range of traditional cask ales, some local. It has en-suite accommodation with modern facilities, including wi-fi. It is ideally located both for fishermen and those who wish to explore the Dee Valley and beyond. A warm welcome awaits you from Linda and Martin, and this is not just from the fire!


Llŷn Leisure Llŷn Leisure,
Coarse Fishing Lakes,
Bodrydd, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, LL53 8HR.
info@llynleisure.com

www.llynleisure.com
Llyn Brenig Visitor Centre Llyn Brenig Visitor Centre,
Llyn Brenig,
Cerrigydrudion,
CORWEN, LL21 E
llynbrenig@dwrcymru.com


www.llyn-brenig.co.uk
www.facebook.com/llynbrenig

Yng nghanol harddwch penrhyn Llŷn, mae Llŷn Leisure yn eich gwahodd i roi cynnig ar bysgota ar ein llynnoedd pysgota bras gwych. Mae'r rhain yn cael eu stocio â charp ac maent hefyd ar gael ar gyfer cystadlaethau clwb, trwy gysylltu ymlaen llaw. Ffoniwch ni i drafod.
Mae Hamdden Llŷn yn cynnig llety heb ei ail ar ffurf safle carafanau teithiol / gwersylla, Bodrydd, ein ffermdy moethus hunanarlwyo 5 seren sy'n cysgu 14 o westeion yn gyfforddus neu Hafan Deg, fflat hunanarlwyo un ystafell wely.

Cydnabyddir bod Llyn Brenig yn un o bysgodfeydd wyneb dŵr gorau Prydain. Cyflenwi'r y llyn gyda brithyll seithliw, a pysgotir gyda phlu yn unig. Magir y pysgod ar y safle, yn nŵr oer y Brenig ac maent wedi eu cynefino yn llawn. Mae ganddynt enw haeddiannol da fel ymladdwyr ffyrnig. Y dull gorau i bysgota’r llyn yw mewn cwch – gellir llogi cwch o flaen llaw. Mae trwyddedau ar gael ar gyfer pysgota aml-ddull ar argae cyfagos yr Alwen. Mae offer a thrwyddedau ar gael o’r siop ar y safle. Mae caffi Brenig yn cynnig un o’r brecwastau gorau o gwmpas. Mae pysgota am benhwyaid hefyd ar gael, ffoniwch y siop pysgota am ragor o wybodaeth.
Cliciwch y ddolen hon i weld fideo byr o Llyn Brenig & Alwen http://www.youtube.com


jayne edwards
Sketch Draw
Jayne Edwards- Artist
Lleolir yn Ne Cymru
www.sketchdrawing.co.uk
Ebost: sketchdrawing@hotmail.co.uk
Neu sgwrs ar: 07901 755534
fishing cartoon
NCV DESIGN
Lleolir yn Abersoch, Llyn
www.ncvdesign.co.uk
Ebost: nigel@ncvdesign.co.uk
Neu sgwrs ar: 07731 301943
Artist Jayne Edwards is a self taught artist based in Wales. She has a passion for drawing and can create a beautiful sketch from your photographs. Nigel Vaughan is a full time, highly skilled, artist based in the Llyn Peninsula. He can create your cartoons, caricatures, technical illustrations and all types of artwork. Or is it magic?

yokohama tyres
NORTH WALES RALLY CENTRE
Glandon Garage, Caernarfon Road,
PWLLHELI LL53 5LF
Ffôn: 01758 613402
www.glandongarage.co.uk
Ebost: glandoncarsales@btconnect.com
Bodfuan Shoot
The Shoot Lodge, Boduan, Pwllheli,
Gwynedd, LL53 6DT Visit: www.bodfuanshoot.co.uk
Ebost: jono@bodfuanshoot.co.uk
Ffôn: 07920 517 289
Twitter: @bodfuanshoot
Facebook: bodfuanshoot
Do not get stuck - use logo yokohama Tyres. We fit them to all Llyn Guides vehicles to make sure they get to where they are going and get out afterwards! The last set of tyres on the vehicle shown travelled over 45,000 miles! The Garton Group includes - Bodfuan Shoot Ltd, NW Game Farm Ltd, Bodfuan Cottages Ltd, Bodfuan Gundogs Ltd, Garton Guns & Sporting (J Garton Trading As), JG Marine Services Ltd
ShootingUK Article - click here

Delwedd
Galeri 16, Galeri Caernarfon, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd,
LL55 1SQ
Ffôn:01286 685 227
www.delwedd.co.uk
Ebostpost@delwedd.co.uk
bob valentine
Bob Valentine Shooting School
Wern Newydd, Llanbedrog
PWLLHELI LL53 7PG
Tel: 01758 740810
www.theshootingschool.com
Ebostbv@theshootingschool.com
Delwedd, cwmni dylunio gwefannau ac amlgyfrwng, sydd hefyd yn cynnig ystod eang o wasanaethau i gefnogi anghenion busnes eu holl gleientiaid. Wedi’i leoli yng Nghaernarfon, Gwynedd, Gogledd Cymru mae gan Delwedd gwsmeriaid o nifer o leoliadau ar draws y DU ac Ewrop.

The home of the Bob Valentine Shooting School has been on the Llŷn Peninsula for over twenty eight years. Clients of all ages and abilities receive instruction and guidance to industry standards from Bob, who is a skilled tutor and professional teacher. It is more than a lesson - it is a whole experience!


Amgueddfa Forwrol Llŷn Amgueddfa Forwrol Llŷn
Amgueddfa Forwrol Llŷn, Eglwys y Santes Fair, Nefyn, Gwynedd, LL53 6LB
Ffôn: 01758 721313
www.llyn-maritime-museum.co.uk
Ebost:amgueddfaforwrolmaritimemuseum@gmail.com
   
Trysorfa o hanes morwrol a chymdeithasol Llŷn, atyniad tywydd gwlyb gwych, croeso i deuluoedd. Caffi bach a siop.